Om du känner av det här så försöker din kropp säga dig något MYCKET viktigt!

[YouPlaySinglePlayer video=”886,829,119302″ ap yos floating=”2″ ]

Cerebral stroke är en cerebrovaskulär händelse som inträffar när en del av hjärnmassan dör på grund av fel i blodcirkulationen.

När ett blodkärl går sönder eller blockeras av en propp får hjärnan inte det blodflöde den behöver, och nervcellerna får inte tillräckligt med syre.

Det är en ständigt ökande sjukdom i världspopulationen som är kopplad till fler fall av hypertoni, fetma och tobaksbruk.

Stroke påverkar både män och kvinnor, men i fler än hälften av dödsfallen är det den senare gruppen som drabbas mest.

Risken ökar efter 55 års ålder och fortsätter sedan att öka för var tionde år.

Det mest oroväckande med allt det här är att snabb upptäckt är svårt, till skillnad från andra kardiovaskulära sjukdomar, samt att det ofta blandas ihop med vanligare problem.

Symptomen brukar dyka upp plötsligt, men patienter anar att något inte står rätt till strax innan det värsta inträffar.

Upptäckt må inte vara prevention, men det ökar chansen för överlevnad utan allvarliga konsekvenser.