Mannen försöker få med sig 1000 liter sprit till Sverige – se tullens reaktion när han stoppas!

Mannen försöker få med sig 1000 liter sprit till Sverige – se tullens reaktion när han stoppas!