Kluringen som ingen lyckas lösa: Kan du få vartanna glas att bli tomt?

På bilden här nedan så ser du ett antal glas, och din uppgift är att lyckas få vartannat glas att bli helt tomt.

Du får endast röra ett glas.

Här kommer svaret, för du har väl klurat ut det nu?
Svar: du tar glas nummer två från vänster och fyller glas fem. Då blir följden av glas alltså fullt, tomt, fullt, tomt, fullt, tomt – med andra ord vartannat.