Klurigheter: Det här driver dig galen i stora mått

[YouPlaySinglePlayer video=”886,829,129670″ ap yos ]

Det första används i nästan varje maträtt,
det andra släcker törsten,
det hela finns vid stranden.
Vad är det?

 

 

 

Svar: vatten