Fem saker som vi avskyr i Tinder-profiler

[YouPlaySinglePlayer video=”886,424,109243″   yos]

Dessa fem saker avskyr vi att se på folks Tinder-Profiler, att folk aldrig kan lära sig dessa!