Babyn tappar sin leksak på golvet. Det hunden gör då? WOW alltså!

[YouPlaySinglePlayer video=”886,829,103270″ ap yos ]

Medan många studier på barns immunsystem är benägna att bekräfta de fördelar som kan härröra från närvaron av ett husdjur i huset, är det också viktigt att veta hur man ska se till att ankomsten av en nyfödd inte är traumatisk för djuret med potentiellt farliga konsekvenser. Denna video visar hur du med rätt behandling kan få hunden och barnet  att vara den bästa lekkamrater och inte rivaler.