9 bilder som visar att ett litet stavfel kan sluta med katastrof

[YouPlaySinglePlayer video=”886,829,103890″ ap yos ]

Visst kan små stavfel göra att man missförstår vad som egentligen menas. Därför gäller det att alltid
säkerställa att man stavat rätt och att man inte särskriver vissa ord.